Så fungerar idrottens ledarbank

Välkommen till Idrottens ledarbank!

Read how Idrottens ledarbank works

Här kan du läsa om:

 

Om Idrottens ledarbank

Idrottens ledarbank är ett verktyg för er som söker ledare till er idrottsförening eller för dig som söker ett ledaruppdrag i en idrottsförening. Syftet med denna sida är att idrottsföreningar på ett lättare sätt ska kunna nå utanför sin egen förening och idrott i jakten på nya ledare och tränare. Samtidigt ska det bli enklare för ungdomar som är intresserade av att bli ledare eller tränare att hitta en förening som är i behov av deras hjälp. Idrottens ledarbank är ett gratis verktyg för idrottsföreningar, anslutna till Riksidrottsförbundet, och privatpersoner framtaget av RF-SISU Jämtland-Härjedalen finansierat av Allmänna arvsfonden.

Idrottens ledarbanks huvudfunktion är ett annonsverktyg som kan användas av privatpersoner och idrottsföreningar för att nå ut till fler människor i sitt sökande efter ett ledar- eller tränaruppdrag alternativt sitt behov av nya ledare eller tränare.

 

Vem kan använda Idrottens ledarbank?

Idrottens ledarbank är öppen och kostnadsfri för alla att använda. Det enda kravet vi har på Idrottsföreningar är att de ska vara verksamma inom Jämtlands län och vara anslutna till Riksidrottsförbundet. Under projekttiden ligger fokus på målgrupperna ungdomar, 15-25 år, och vuxna med funktionsvariation. Tyvärr slutar många ungdomar tidigt i föreningsidrotten och kommer inte tillbaka till den. Vi vill hjälpa idrottsföreningar att försöka behålla de som slutar som aktiva genom att erbjuda dem en ledarroll. För personer med funktionsvariation finns det överlag få idrottsaktiviteter i vårt län. Vi vill hjälpa idrottsföreningarna att hitta och ta tillvara på de som vill engagera sig i idrotten och ge dem en meningsfull fritid, samtidigt som vi inkluderar fler i våra idrottsföreningar.

Efter projekttidens slut hoppas vi att Idrottens ledarbank ska vara så etablerad och använd av båda sidor av målgrupperna att ALLA som har en önskan och vilja att engagera sig i någon form i våra idrottsföreningar.

 

Varför ska du använda Idrottens ledarbank?

Personer

Genom att engagera dig som ledare i en idrottsförening får du chansen att utvecklas som individ i ett sammanhang där du samtidigt bidrar till att hjälpa utövare att utvecklas både som människor och inom sin idrott. Du får också möjligheten att utveckla ditt ledarskap genom att leda en grupp och gå ledar- och tränarutbildningar genom SISU Idrottsutbildarna eller något av de specialidrottsförbund idrottsföreningen tillhör.

Med hjälp av Idrottens ledarbank kan du hitta idrottsföreningar som söker ledare och tränare på ett enklare sätt än att ringa runt till varje förening. Hittar du inte någon som söker efter det du vill hjälpa till med kan du dessutom konkret beskriva detta i en annons så idrottsföreningarna kan hitta dig.

Visste du att personalchefer i arbetslivet ser ledarmeriter från idrotten som en stor fördel vid anställning av unga personer?
En undersökning från SIFO (Svenska Institutet För Opinionsundersökningar) visade att många av de personalchefer som intervjuats berättat att ledarmeriter från idrotten kan vara en avgörande faktor vid anställning av en ung person med liten eller ingen tidigare arbetslivserfarenhet.

Två tredjedelar av de ungdomar (16-25 år) som deltog i undersökning och arbetar svarade att haft nytta i arbetslivet av den utbildning de fått som idrottsledare.

 

Idrottsföreningar

Det är inte sällan det saknas ledare och tränare i idrottsföreningar. Det kan handla om alltifrån att vara tränare i ett av föreningens lag till att vara funktionär vid en idrottstävling eller arbeta i idrottsföreningens styrelse. Med annonsverktyget kan idrottsföreningar tydligt beskriva vad de behöver hjälp med i sin verksamhet och samtidigt nå många personer med sin annons. Genom att använda Idrottens ledarbank kan idrottsföreningar nå utanför sin idrottsförening och idrott med sitt behov av tränare och ledare. Genom att nå utanför sin förening kan idrottsföreningar hitta personer som inte är engagerade inom idrottsrörelsen idag, men gärna skulle vilja.

 

Registrering

Idrottsförening (Ni som söker ledare)

Alla idrottsföreningar i Jämtland-Härjedalen anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) kan registrera sig som användare. Vid registrering på Idrottens ledarbank som förening ber vi er ange kontaktuppgifterna för föreningen samt ert föreningsnummer från RF. Om ni inte vet vilket ert föreningsnummer hos RF är så kan ni kontakta dem för att få fram detta. Föreningen ska också ange vilken/vilka idrotter de bedriver verksamhet inom. Genom att göra detta kommer det bli enklare för privatpersoner och idrottsföreningar att hitta till er.
När ni fyllt i och skickat registreringsformuläret skickas ett bekräftelse mail till vald e-postadress. I ditt bekräftelse mailet finns de uppgifter du behöver för att logga in på din användare. Varje idrottsförening som uppfyller dessa kriterier kan endast skapa en användare eftersom användaren är kopplad till idrottsföreningens nummer hos RF. Vår rekommendation är att ni i er förening utser en/flera personer som får tillgång till era användaruppgifter och sköter publicering av annonser och nyhetsinlägg.

Registrera idrottsförening

Person (För dig som vill bli ledare)

För att registrera sig som privatperson behöver du ange ditt namn och e-postadress. När du fyllt i och skickat registreringsformuläret får du ett bekräftelsemail till din e-postadress. I bekräftelsemailet finns de uppgifter du behöver för att logga in på din användare. Du som användare väljer själv vilka uppgifter som ska synas på din profilsida. Notera att du kan välja att endast registrerade medlemmar och idrottsföreningar ska kunna se din användarprofil.
När du varit medlem på Idrottens ledarbank i ett år kommer vi skicka ut en begäran om fortsatt godkännande för lagring av personuppgifter. Om du fortsatt vill använda våra tjänster behöver du godkänna detta. Ej godkännande av fortsatt lagring av personuppgifter leder till automatisk borttagning av din användare 30 dagar efter du mottagit begäran om ditt fortsatta godkännande.

Registrera person

Avregistrering

Du som användare kan när som helst avsluta ditt medlemskap på Idrottens ledarbank. Vid avslutande av medlemskap raderas samtliga lagrade uppgifter samt publicerade annonser, nyheter m.m. Avsluta ditt medlemskap gör du själv genom att klicka på “ta bort konto” under “inställningar” under “mina sidor” eller kontakta oss på info@idrottensledarbank.se så hjälper vi dig med detta så fort vi kan.

Funktionärsbanken

Sedan i februari finns det en ny funktion på Idrottens ledarbank som riktar sig mot funktionärer. Tanken med denna nya funktion är att Idrottens ledarbank inte bara ska rikta in sig på ledare, utan även hjälpa idrottsföreningar att hitta funktionärer till sina aktiviteter och evenemang. På idrottens ledarbank vill vi kunna erbjuda en bank av personer som finns tillgängliga för olika funktionärsuppdrag.
Det fungerar på samma sätt som Idrottens ledarbank fungerat tidigare, men nu kan du alltså även registrera sig som funktionär. När du har registrerat dig och fyllt i vad det är du skulle vilja eller kunna hjälpa till med så kommer du dyka upp på sidan tillsammans med andra funktionärer. När en förening behöver funktionärer eller volontärer kan de besöka den nya sidan med registrerade funktionärer och filtrera mellan dem för att hitta en funktionär som passar det behovet de har inför det kommande evenemanget. De tar kontakt med dig på det sätt som du har angett och du väljer själv i vilka kommuner och inom vilka idrotter du vill hjälpa till. Se dig själv som en frilansfunktionär som finns tillgänglig för idrottsföreningar vid idrottshändelser. Du kan självklart också tacka nej när en förening hör av sig om tex uppdraget eller datumen inte skulle fungera för dig.
Du väljer också själv hur länge du vill finnas på Idrottens ledarbank som funktionär. Skulle du inte vilja hjälpa Idrottsföreningar längre med funktionärsuppdrag så kan du avregistrera dig från sidan så att du försvinner ur systemet.
Den nya funktionärsfunktionen fungerar alltså som en digital anslagstavla. Precis som Idrottens ledarbank tidigare har gjort för ledare och tränaruppdrag. Så om du inte vill bli ledare eller tränare kan du nu använda Idrottens ledarbank för att hjälpa till som funktionär istället. Tillsammans hjälper vi idrotten i Sverige!

Registrera dig som funktionär

Annonser

Alla besökare på hemsidan kan läsa och ta del av idrottsföreningars annonser som publiceras utan att registrera sig som användare. Registrerade användare kan även läsa annonserna för de personer som söker ledaruppdrag. För att besvara en annons med hjälp av ledarbankens meddelandefunktion eller publicera en egen annons behöver du först registrera sig som användare. Har du inte registrerat dig som användare kan du göra det här (Registrera dig).

Det finns en mall när du ska skapa en annons. Mallen är framtagen för att underlätta sökningar för att föreningar och privatpersoner ska hitta just det de söker. Genom att ange inom vilken vilken idrott och roll du söker ska föreningar som matchar din annons kunna hitta dig och på samma sätt ska du kunna hitta föreningar som söker den hjälp du kan erbjuda dem. Består er förening av flera sektioner? Då anger ni i varje enskild annons till vilken av era idrotter ni söker ledare eller tränare till.

När vi valt vilken typ av information som vi rekommenderar bör finnas med i din annons har vi utgått ifrån vad ledare, tränare och personer med andra uppdrag i idrottsföreningar runt om i länet berättat/svarat på att de vill veta om en potentiella ledare eller tränare. Vi har även frågat ungdomar och vuxna vad de vill veta om ett uppdrag för att avgöra om det är intressant för dem.
När du läser en annons finns det, till höger på sidan, fler annonser och nyheter som är relaterade till den idrottskategori du sökt. Om du till exempel väljer att läsa en annons om ett uppdrag för skidåkning så kommer det till höger om annonsen finnas länkar till andra annonser kopplade till just skidåkning.

Annonsfunktionen är endast till för idrottsföreningar som söker ledare och tränare samt för ungdomar eller andra personer som söker ett ledar- eller tränaruppdrag i en idrottsförening. Samtliga annonser som publiceras kommer att granskas av hemsidans administratör. Annonser med andra syften än tidigare nämnda kommer tas bort omedelbart. Användare som missbrukar hemsidans syfte kan komma att stängas av/blockeras av administratör.

Redigera eller ta bort publicerad annons

För att redigera eller ta bort en publicerad annons kan du som användare kontakta oss på info@idrottensledarbank.se med ditt ärende så ska vi hjälpa dig så fort vi kan.

Besvara annons

I varje annons finns ett fält där användaren som publicerat annonsen anger kontaktuppgifter för att besvara annonsen. Om den som publicerat annonsen inte angivit kontaktuppgifter kan du som är registrerad användare på Idrottens ledarbank besvara annonsen genom att skicka ett meddelande med hjälp av meddelandefunktionen som finns under “Mina sidor”. För att kunna använda meddelandefunktionen klickar du på “Lägg till vän” när du är inne på användarens profilsida. När din vänförfrågan besvarats av användaren kan du skicka meddelanden till den.

Roller inom idrotten

När du skapar en annons eller filtrerar efter roll är det viktigt att veta skillnaderna mellan olika typer av roller i en förening. De två vanligaste rollerna, som också kan vara de som är svårast att skilja på, är ledare och tränare. Vi har valt att skilja på dessa enligt följande definition: Tränare är den person som leder idrottsverksamheten i praktiken. Ledare är den person som skapar förutsättningarna för den idrottsliga verksamheten t ex ledsagare, assistenter, materialförvaltare, förtroendevalda, evenemangsarbetare, de som skjutsar, fika-försäljare etc. Då ledare är en väldigt bred term så är det viktigt att ni skriver mer utförligt i er annonsrubrik och i beskrivningen vad ledaruppdraget innebär i ert fall.

Kategorisering av idrotter

Varje idrott är indelad i en speciell grupp som är kategoriserade efter vilken typ av idrott det är. Detta för att du ska slippa behöva scrolla igenom och filtrera efter alla olika idrotter. Se nedan vilka idrotter som tillhör vilken kategori. Hittar du inte just din idrott kan du kontakta oss eller själv kategorisera din annons till en specifik grupp som du tycker stämmer någorlunda in på beskrivningen av din idrott.

Idrott på snö

Idrotter som bedrivs på snö

Tex: Längd, Skidskytte, Alpint, Skidalpinism, Bob & rodel

Motorsport

Idrotter som använder motorer

Tex: Rally, Folkrace, Snöskoter, Motocross, Enduro

Bollsport

Idrotter med någon form av boll

Tex: Fotboll, Innebandy, Handboll, Basket

Kampsport

Idrotter med fysisk kamp involverad

Tex: Brottning, boxning, Judo mfl..

Idrott på is

Idrotter som bedrivs på is

Tex: Ishockey, Curling, Bandy, Konståkning

Vattensport

Idrotter som bedrivs i eller på vatten

Tex: Simning, Simhopp, Segling, Paddling

Cykelsport

Idrotter på hjul utan motor

Tex: MTB, Landsväg, BMX

Friidrott

Idrott som faller in under kategorin friidrott

Tex: Gymnastik, Friidrottsgrenar

Racketsport

Idrotter som använder racketar

Tex: Tennis, Badminton, Padel, Pingis, Squash

Ridsport

Idrott som bedrivs på hästryggen

Tex: Dressyr, Hoppning, Fälttävlan, Trav

Annan Idrott

Övrig idrott som inte passar in i någon av ovanstående beskrivningar

Tex: Orientering, Traillöpning, Tyngdlyft, Crossfit, Dans, Schack, Fallskärmshoppning, Biljard, Boule, Skytte, Flygsport, Golf, Fäktning, Klättring.

Parasport

Idrotter som ovan men som anpassats efter någon typ av funktionsvariation.

Tex: Sitski, rullstolsbasket och Goalball

 

Säkerhet och ansvar som idrottsförening

All idrott i Sverige ämnad för barn och ungdomar (upp till 18 års ålder oavsett bredd- eller elitinriktning) ska utgå ifrån ett barnrättsperspektiv. Att ha ett barnrättsperspektiv innebär att den idrottsliga verksamheten ska ha barn och ungdomars rättigheter och bästa i fokus när beslut kring verksamheten fattas av klubben. Genom att följa FN:s barnkonvention, som år 2020 blir lag i Sverige, har den svenska idrottsrörelsen ett barnrättsperspektiv.

För att se om idrottsföreningens verksamhet följer ett barnrättsperspektiv kan de ställa sig frågor som:
– Får beslutet konsekvenser för barn? (Prioriterar vi seniorverksamhet som går ut över barn och ungdomar?)

– Får det olika konsekvenser för olika barn? (Ligger föreningens turnering på en islamsk högtid?)

– Har vi tänkt på barnets bästa, sätts barnets bästa först (bygger vi anläggningen utifrån ett enda A-lag eller utifrån de 25 pojk- och flicklagen som nyttjar anläggningen mest?)

– Blir beslutet bättre för barns utveckling, gynnar vi det? (Måste barnen byta träningsgrupp?)

– Har vi lyssnat på barn och ungdomar? (Har vi ställt frågan om vad barnen tycker om att byta träningsgrupp?)

– Väger vi in deras åsikter i beslutet? (Om vi inhämtar synpunkter, har barnen möjlighet att påverka valet av träningsgrupp?)

– Berättar vi för barn och ungdomar hur det blev? (Vilka får först veta vilken turnering som barnen ska åka på?)

Mer information om trygg idrott för barn hittar du på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida (Till Riksidrottsförbundets hemsida).

Idrottsföreningar är en viktig miljö där många barn och ungdomar befinner sig. “Vi vet att 9 av 10 barn och ungdomar någon gång under sin uppväxt är medlem i en idrottsförening. Föreningen är för de flesta en positiv miljö där de får göra det de gillar mest och göra det tillsammans med kompisar. För en del barn och ungdomar är föreningen till och med en frizon; en plats där de kan få vara ett tag och komma bort från det som upplevs som jobbigt, till exempel i hemmet.” ur “Skapa trygga idrottsmiljöer”, Riksidrottsförbundet januari 2018.

“Det finns dock inga garantier för att kränkande behandling i någon form inte kan förekomma även i idrotten”. För att barn, ungdomar och vuxna ska vilja komma tillbaka är det viktigt att arbeta för att skapa trygga idrottsmiljöer i idrottsföreningar.

En bra grund för att skapa trygga idrottsmiljöer är att föreningens styrelse, tränare, ledare och medlemmar tillsammans gjort ett arbete kring värdegrund som de följer och arbetar mot och har handlingsplaner för olika situationer som kan uppstå. Behöver ni hjälp och stöd i ert arbete så kan ni vända er till boken “Barnens spelregler” och/eller sidan “Trygg idrott” på RF:s hemsida.

Till hemsidan Barnens Spelregler
Till Riksidrottsförbundets hemsida – trygg idrott

Vill du läsa mer om idrottsrörelsens barnrättsperspektiv besök Riksidrottsförbundets hemsida och Rädda barnens hemsida om du vill läsa mer om barnkonventionen.

Till Rädda barnens hemsida – barnkonventionen
Till Riksidrottsförbundets hemsida – barnrättsperspektivet

Idrottens ledarbank har inte möjlighet att kontrollera de personer som väljer att använda Idrottens ledarbank, därför kan vi inte ta ansvar för de personer som ni kontaktar eller för de som kontaktar er genom annonser. För att ni ska känna er trygga med era ledare och tränare rekommenderar vi att ni utgår från nedanstående checklista i ert rekryteringsarbete.

Kom ihåg att ett ledaruppdrag är ett förtroendeuppdrag. Det är ni inom föreningen som avgör vem som är lämplig för olika uppdrag. Vi rekommenderar er att tänka på följande saker när ni anställer eller tilldelar en person olika förtroendeuppdrag i er idrottsförening:

– Begär uppvisande av ett begränsat utdrag från belastningsregistret. Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2019 röstades ett förslag till ändring i RF:s stadgar igenom som innebär att idrottsföreningar som anställer eller tilldelar uppdrag inom föreningen där personen kommer i kontakt med barn och ungdomar (under 18 år) ska begära detta. Tidigare var detta endast en rekommendation från RF. Detta kommer att träda i kraft från och med det datum RF:s nya stadgar antas.

Personen beställer själv sitt utdrag via polisens hemsida (Till polisens hemsida). Välj utdraget: “För arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. I ett utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg kan ni se om en person dömts för brott så som mord, dråp, grov misshandel, alla sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån. Brott som fortkörning, p-böter eller liknande syns inte i detta utdrag. Att begära uppvisande av detta begränsade utdrag av de som ska arbeta i er förening är ett steg i att skapa en trygg idrottsmiljö för barn och ungdomar i er förening.

– Begär referenser från tidigare uppdrag, arbetsgivare etc. Om personen tidigare haft ett uppdrag i en idrottsförening kan du fråga personer i den aktuella föreningen hur de upplevde personen och ställ frågor om hur denne fungerat som tränare eller ledare.

– Utbilda tränare och ledare. För barnen, föreningen och den enskilde ledarens trygghet är det bra att sträva efter att alla ledare genomgår en generell ledarutbildning. Ge också tränare och ledare i föreningen möjlighet att fördjupa sig och utbilda sig inom sin respektive idrott och andra områden. Utbildningsutbud och fördjupningsmaterial finns att tillgå genom SISU idrottsutbildarna (Till RF-SISU Jämtland-Härjedalen).

– Var alltid två vuxna närvarande vid all barn och ungdomsverksamhet. Att vara två närvarande vuxna är en trygghet för ledare och förening, och framför allt för barnen. Om ni är minst två ledare/tränare med vid träningar minskar ni risken för att barn och unga utsätts för kränkningar, diskriminering och övergrepp. Det minskar även risken för missförstånd. Tänk på att aldrig vara ensam med ett barn eller ungdom där andra inte kan se vad som händer. Vill du som ledare prata med ett barn eller ungdom ensam, ta denne på sidan av men i samma rum då andra kan se vad som händer även om de inte kan höra vad som sägs. Det är även både tryggare och roligare för ledarna att alltid vara flera vuxna. Tilldela gärna nya ledare och tränare ett uppdrag tillsammans med en eller fler tränare och ledare som finns i klubben sen tidigare.

-Informera nya tränare och ledare i föreningen om all nödvändig information som hjälper till att skapa en trygg idrottsmiljö som till exempel föreningens värdegrund, föreningsidén, föreningens handlingsplaner vid olika situationer som kan uppstå som mobbing, trakasserier, hot från förälder eller annan ledare eller tränare m.m.

 

Funktionen nyhetsinlägg

Funktionen nyheter är till för att idrottsföreningar ska kunna nå ut med information om exempelvis föreläsningar, utbildningar, evenemang eller tävlingar som er idrottsförening anordnar. Genom att publicera nyheten på Idrottens ledarbank kan er förening nå ut till fler på ett enkelt och kostnadsfritt sätt. De senast publicerade nyheterna syns under de senaste publicerade annonserna på startsidan. Du kan välja att filtrera nyheter efter sportkategori för att hitta de nyheter du är mest intresserad av.

En nyhet under kategorin vattensport kommer att dyka upp i samband med annonssökningar som har med vattensport att göra. När du läser en annons återfinns relaterade annonser och nyheter till höger om annonsen.
För att publicera en nyhet så använder ni er av mallen skapa nyhet (Till skapa nyhetsinlägg). Alla publicerade nyheter granskas av administratör. Bedöms nyheten olämplig kan administratören plocka bort nyheten.

Mina sidor

Registrerade användare på Idrottens ledarbank får tillgång till sidan mina sidor (finns i toppmenyn). Under “Mina sidor” kan du se och redigera din användarprofil, skapa annonser, skapa en nyhet som förening bland annat. I din användarprofil väljer du vilken information om dig själv du vill att andra användare ska kunna läsa. Du kan välja att skriva en kort presentation om dig själv, vad du är intresserad av för typ av ledar- eller tränaruppdrag. Som förening kan ni beskriva er verksamhet, verksamhetsidé, värdegrund osv. Du kan också bli vän med andra användare, både privatpersoner och föreningar, och skicka meddelanden till dem under mina sidor. Från mina sidor väljer du om och vilken information andra användare ska kunna se. När du skapar en användare kan du välja att vara anonym fram tills du skapat en annons. Det enda som då syns är ditt användarnamn, vilken idrott du är intresserad av och den kommun du valt vid registreringen.

Registrerade medlemmar

Alla registrerade användare hittar du under sidan “Medlemmar”. Där kan du sortera dem efter privatperson eller förening, idrott och kommun beroende på vad du söker. Här kan du se alla idrottsföreningar som är registrerade på Idrottens ledarbank. Genom att klicka in på en idrottsförening kan du hitta information om föreningen, länk till deras hemsida eller Facebooksida. Genom att klicka på “add friend” när du besöker en användares profil skickar du en vänförfrågan. När din förfrågan godkänts kan du kontakta personen/föreningen genom meddelandefunktionen som återfinns under mina sidor.

Ditt användarnamn, kommun och idrott är synligt för alla medlemmar på idrottens ledarbank. Du kan dock välja att dölja övrig information för alla medlemmar eller välja att endast visa för användare du är vän med. Vill du ändra ditt användarnamn? Kontakta oss på info@idrottensledarbank.se så hjälper vi dig med detta.