Integritetspolicy

GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom EU vid hantering av personuppgifter. Från och med 25:e maj 2018 ersätter GDPR personuppgiftslagen (PUL).
GDPR innebär att vi som samlar in någon form av personuppgifter berättar och förklara varför vi samlar in dina personuppgifter, vad vi kommer använda dem till. Du som registreradanvändare ska också enkelt kunna begära ett utdrag där du ser vilka personuppgifter vi lagrar om dig. Du har även rätt att få dina lagrade uppgifter raderade på begäran eller ha möjlighet att radera dina uppgifter på egen hand.

Vilken information samlar vi in om dig?

För att du ska kunna använda dig av Idrottens ledarbanks tjänster behöver du godkänna vår integritetspolicy. Det är därför viktigt att du som användare läser igenom vår integritetspolicy innan du godkänner denna.
Vi på Idrottens ledarbank värnar om våra användare, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Vi samlar endast in de uppgifter vi behöver för att registrera dig som användare på hemsidan.

Lagrade personuppgifter privatpersoner:

Uppgiven e-postadress

För- och efternamn

 

Klicka här för att registrera privatperson på Idrottens ledarbank

Lagrade uppgifter idrottsföreningar:

Uppgiven e-postadress

Namnet på idrottsföreningen

Idrottsföreningens tilldelade föreningsnummer från Riksidrottsförbundet

 

Vi begär dessa person- eller föreningsuppgifter för att förhindra missbruk och bedrägeri.

Klicka här för att registrera idrottsförening på Idrottens ledarbank

Media

Om användare laddar upp bilder till webbplatsen bör användaren undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att få åtkomst till, korrigera, exportera eller radera dina uppgifter. Användare kan ta bort sin användare själv, detta gör användaren under “mina sidor” genom att klicka på “inställningar” och välja “ta bort konto”. Vill du ha hjälp med att ta bort ditt konto? Kontakta oss på info@idrottensledarbank.se så hjälper vi dig med detta.

Vad vi INTE kommer att göra med din data.

Vi kommer inte att sälja eller dela dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer i enlighet med GDPR endast spara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att utföra våra avtalade tjänster gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Alla användare får ett meddelande ett år efter det datum användaren registrerats med en fråga om de fortsatt vill använda Idrottens ledarbank. Användaren måste godkänna fortsatt lagring av de personuppgifter som angivits för att fortsätta använda tjänsten. De användare som inte besvarat denna fråga senast en månad efter mottaget meddelande kommer bedömas som inaktiva användare. Samtliga inaktiva användarkonton raderas och så även alla lagrade person- eller föreningsuppgifter kopplade till användaren inklusive publicerade annonser och nyheter. Användare kan alltid när du vill begära ett utdrag över de uppgifter vi lagrar genom att kontakta oss på info@idrottensledarbank.se

Användare kan också ta bort sitt konto och alla lagrade uppgifter när de önskar. Detta gör användaren under “mina sidor” genom att klicka på mina “inställningar” och välja “ta bort konto” i menyn till vänster. Allt som krävs för att ta bort sitt konto är användarens lösenord.

Väljer du att ta bort ditt konto på Idrottens ledarbank kommer de uppgifter som angavs vid registreringen att försvinna från hemsidan direkt. Användaren kommer att få en bekräftelse att den har tagit bort sitt konto och efter det få ett mail med en länk till ett frågeformulär om varför den valt att ta bort sitt konto och en kort utvärdering av hemsidan. Svaren på dessa frågor kommer hjälpa oss att kunna förbättra och skapa en så bra hemsida som möjligt.