Att vara ideell ledare

Vad är en ideell ledare?

Att vara ideell ledare innebär att du är ledare för att du vill, du har ett driv som är större än att tjäna pengar på ditt engagemang. Du är kanske ledare eftersom du brinner för din idrott, vill vara en del i ett socialt sammanhang, vill utveckla dig själv och ditt ledarskap genom praktik och utbildningar, vara med som ledare för att barn och ungdomar ska kunna utöva sin idrott eller så vill du vara en del av dina egna barns fritidssysselsättning och bidra till den verksamheten.

Anledningarna till ditt engagemang kan vara många. Men oavsett vad din anledning är så är du som ideell ledare inom idrotten otroligt viktig för din förenings verksamhet.

Idrottsrörelsen i Sverige bygger på ett ideellt engagemang från ledare och tränare för en fungerande verksamhet. Det finns de som är anställda i idrottsföreningar men den absolut största delen av de ledare och tränare som finns i våra idrottsföreningar inte är avlönade. Idag finns det ca 800.000 ledare och tränare inom idrotten i Sverige (Värdet av ideellt arbete, 2019-06-25, Riksidrottsförbundet) som är den viktigaste delen av idrottsföreningen, finns det inga ledare som kan leda verksamheten så kan vi inte ta emot barn, ungdomar eller vuxna som vill idrotta i förening. Om alla dessa skulle vara avlönad med en fritidsledarlön skulle det kosta samhället 20 miljarder kronor varje år (detta baserat på ett snitt för antal timmar de lägger ner på verksamheten varje vecka) vilket är långt ifrån de bidrag idrotten får idag av stat, landsting/region och kommun*

*Hämtat från “Värdet av ideellt arbete”, 2019-06-25, Riksidrottsförbundet

“Utan ideella ledare stannar idrotten i Sverige”

 

Många olika upprdag i idrottsföreningen

De allra flesta har varit medlem i en idrottsförening någon gång under sitt liv. Undersökningar visar att nästan 90% av alla barn och ungdomar någon gång under sin uppväxt är med i en idrottsförening*. Det första som många säkert tänker på när de hör ordet ledare i idrottssammanhang är tränaren som står i skidspåret, i träningshallen eller på fotbollsplanen och leder träningen. Det i sig är inte konstigt då det oftast är den personen som syns utåt. Men det är bara ett av alla uppdrag som finns i idrottsföreningen. Det finns så mycket andra uppgifter som också måste skötas för att föreningen ska fungera.

*Hämtat från “Värdet av ideellt arbete”, 2019-06-25, Riksidrottsförbundet

 

Uppdrag som finns eller kan finnas i en förening beroende på verksamhet är arbete i styrelsen, personer som säljer fika, publikvärdar, lagledare, hallvärdar, kanslist, någon som sköter föreningens hemsida, sociala medier ansvarig, personer med administrativa uppgifter, speaker till tävlingar och matcher, funktionärer, någon som gör matchaffischer m.m. Det finns alltså många uppgifter som inte syns utåt men måste skötas för en fungerande verksamhet. För många av dessa uppdrag krävs heller ingen tidigare erfarenhet av idrotten som utövare eller ledare. I de fall där det krävs erfarenhet så finns det nästan alltid möjligheten att utbilda sig genom tränar- och ledarutbildningar genom SISU Idrottsutbildarna och de olika idrotternas distriktsförbund.

För ett hållbart engagemang i föreningen är det bra att dela upp alla uppgifter på flera personer. Genom att dela upp det som behöver göras på flera personer kan betyda en mer lagom belastning på lagledare, styrelsemedlemmar, personer med administrativa uppdrag och tränare finns det förutsättningar för att de ska orka och vilja engagera sig under en lång tid framöver.

 

Varför ska jag bli en ledare?

Du som väljer att engagera dig som ideell ledare inom idrotten är oerhört viktig och värdefull för din förening. Även om du som ledare inte får en lön så finns det många andra saker du får genom ditt engagemang och föreningar kan visa uppskattning till dig som ledare på andra sätt.

Det här kan ditt engagemang inom idrotten ge dig:

 

  • – Du får troligen möjlighet att gå utbildningar för att utveckla dig själv som människa och i din roll för att kunna göra dina uppgifter på ett så bra sätt som möjligt. Det du lär dig på utbildningarna kan du dessutom att använda sig av i tillexempel arbetslivet i vissa fall

  • – Du får vara en del i ett socialt sammanhang, bidra till verksamheten och samtidigt ha roligt

  • – Du får lära känna nya människor och skapa ett kontaktnät som kan leda till vänskaper utanför föreningen eller kontakter som kan leda till ett arbete i framtiden

  • – Du får möjlighet att vara med och påverka och bidra till utvecklingen av idrottsföreningens verksamhet

 

 

Tröskeln till att ta på sig ett ledaruppdrag i en idrottsförening kan ibland upplevas som hög och avskräckande för många. Detta kan bero på att uppdraget beskrivs otydligt och det kan göra att den tillfrågade personen inte vet vilka uppgifter som förväntas av hen. Hur en person blir tillfrågad kan betyda skillnaden mellan att en person tackar nej till att tacka ja. Genom att personer i föreningen sätter sig och skriver ner vilka uppgifter uppdraget innebär, vad som förväntas av ledaren, vilket stöd hen kan få och uppskatta hur många timmar/månad/vecka uppdraget kräver kan det bli lättare att rekrytera en ledare för uppdraget. Det är också bra att berätta att även om uppdraget är inom en/ett förening/lag som utövar en specifik idrott behöver det inte betyda att du som ledare förväntas sitta på kunskap och erfarenheter och den idrotten. Om föreningen anser att detta krävs finns dessutom möjlighet att gå utbildningar för att skaffa sig detta.

 

Har du tankar och drömmar om att kunna arbeta på heltid inom idrott i framtiden? Ett ideellt uppdrag kan vara ett första steg på din resa mot detta mål då de flesta börjar i den änden.

 

Behovet av ledare inom idrotten är alltid stort

Det är många idrottsföreningar som är i behov av ledare till sin verksamhet. I RF-SISU Jämtland-Härjedalens förenings enkät 2019 svarade 182 av länets idrottsföreningar nej på frågan om de har tillräckligt många ledare idag. Oftast är det dessutom få ungdomar som är ledare i idrottsföreningar. Det tycker vi är en outnyttjad resurs. Tyvärr är det så att många väljer att sluta idrotta i förening av olika anledningar under tonåren, eller så väljer de att fokusera och satsa på en idrott istället för att träna fler olika. En del av dem skulle kunna engagera sig på andra sätt i föreningen om de fick frågan.